Đơn xin đi học

23:01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********
ĐƠN XIN ĐI HỌC ……TẠI………
Kính gủi: Ban Giám Hiệu Trường ………………..
Phòng Tổ Chức Hành Chính
Khoa/ đơn vị……………………………………….
Tôi tên: …………………………………………….., sinh năm………, hiện là cán bộ tại đơn vị
………………………………………………………………………Trường ………………

Tôi xin viết đơn này trình bày một việc như sau:
Được sự đồng ý của Trường và của đơn vị…………………………., năm ……… tôi đã tham gia
chương trình ……………………………………………………………………………………………………………..
và hiện nay tôi được…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nay tôi viết đơn này kính xin Ban giám hiệu, Phòng tổ chức hành chính và đơn vị….
……………………………………………………………………………Trường ……………………………….cho phép tôi
được theo học……………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan sau khi hoàn tất …………………………………………tôi sẽ trở về phục vụ
công tác ………………………………………………………………………………………………tại quý trường.
tôi hứa sẽ nổ lực hết sức để hoàn thành tốt ……………………………………………………………..này.
Kính mong Ban giám hiệu, Phòng Tổ Chức Hành Chính và đơn vị………………………..
Trường Đại học Đà Lạt chấp thuận và tạo điều kiện giúp đỡ. Tôi xin vô cùng biết ơn!
………., ngày ………tháng…….năm 200…..
Kính đơn
……………………………………………………………..

Các bài viết khác

Mẫu văn bản đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018

Mẫu nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị

Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị

Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương cao cấp lý luận chính trị

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Mẫu đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt năm 2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Chia sẻ:

About admin

Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com YM: Thuviengiadinh_com

Gửi góp ý

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Liên kết vàng
 • Video Kỹ năng dậy trẻ
 • Kinh nghiệm chăm sóc gia đình
 • wap tai zalo uy tín chất lượng

  Liên hệ

  Tư vấn tâm lý

  Tư vấn phong thuỷ

  Tư vấn bảo vệ môi trường