Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập rút gọn dành cho đại biểu hội đồng nhân dân

09:51

Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP

MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP RÚT GỌN

ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ BẦU, PHÊ CHUẨN CÁC CHỨC DANH TẠI QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

(bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên)

>>>>> Download  mẫu tại đây : Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên người kê khai tài sản, thu nhập: ………………………………………….

- Chức vụ/chức danh công tác:…………………………………………………………….

- Cơ quan/đơn vị công tác:…………………………………………………………………..

- Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………

TT Loại tài sản Thông tin mô tả về tài sản
1 Nhà, công trình xây dựng Có ¨                                                              Không có ¨

+ Loại nhà:………………………………………………………..

+ Diện tích: …………………………………………………m2

+ Địa chỉ: …………………………………………………………

…………………………………………………………………….

- Có giấy chứng nhận quyền sở hữu không: Có ¨    Không có ¨

Từ nhà thứ 2 trở đi thì cũng kê khai như nhà thứ nhất.

2 Quyền sử dụng đất Có ¨             Không có ¨

+ Loại đất:…………………………………………………………..

+ Diện tích: ……………………………………………………m2

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………….

- Có giấy chứng nhận quyền sở hữu không: Có ¨    Không có ¨

Từ thửa đất thứ 2 trở đi thì cũng kê khai như thửa đất thứ nhất.

3 Tài sản ở nước ngoài - Động sản: Có ¨             Không có ¨

+ Tên: ………………………………………………………………

+ Số lượng: ………………………………………………………..

- Bất động sản: Có ¨             Không có ¨

+ Tên: ………………………………………………………………

+ Địa chỉ: ………………………………………………………..

4 Tài khoản ở nước ngoài Có ¨             Không có ¨

- Ngân hàng mở tài khoản: ………………………………………

………………………………………………………………………

- Số dư tài khoản vào thời điểm kê khai: ………………………

5 Thu nhập - Lương: …………………………………………………/ tháng

- Thu nhập khác (nếu có): ……………………………………….

………………………………………………………………………

6 Mô tô, ô tô, tàu, thuyền có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên Có ¨             Không có ¨

- Chủng loại, nhãn hiệu: ………………………………………….

- Số lượng: ………………………………………………………..

7 Kim khí quý, đá quý có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên

 

Có ¨             Không có ¨

- Tổng giá trị ước tính: ………………………………………..

8 Tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc, các công cụ chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Tiền mặt: Có ¨             Không có ¨

Số lượng ………………………………………………………….

Tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức tín dụng (tài khoản, sổ tiết kiệm, sổ tín dụng …):

Có ¨             Không có ¨

Tổng giá trị: ………………………………………………………..

Cổ phiếu: Có ¨             Không có ¨

Tổng giá trị ước tính: …………………………………………….

Trái phiếu: Có ¨             Không có ¨

Tổng giá trị: ………………………………………………..

9 Tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Có ¨             Không có ¨

- Tên: ……………………………………………………..

- Số lượng: ……………………………………………….

  …., ngày…. tháng … năm ….

Người kê khai tài sản, thu nhập

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Các bài viết khác

Mẫu văn bản đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018

Mẫu nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị

Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị

Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương cao cấp lý luận chính trị

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Mẫu đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt năm 2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Chia sẻ:

About admin

Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com YM: Thuviengiadinh_com

Gửi góp ý

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Liên kết vàng
 • Video Kỹ năng dậy trẻ
 • Kinh nghiệm chăm sóc gia đình
 • wap tai zalo uy tín chất lượng

  Liên hệ

  Tư vấn tâm lý

  Tư vấn phong thuỷ

  Tư vấn bảo vệ môi trường